TirážKontaktné údaje:

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK – 820 15 Bratislava

Tel. +421 (0)2 3262 1111
Fax: +421 (0)2 3262 3341
E-Mail: strabag-pozemne@strabag.com

Údaje o spoločnosti:

IČO: 31 355 161
DIČ: 2020379691
IČ DPH: SK2020379691

Spoločnosť s ručením obmedzeným STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiely Sro, vložke číslo 5475/B.