TirážKontaktné údaje:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Slovensko

Tel. +421 2 3262 1111
E-Mail: info.sk@strabag.com

Konatelia:

Ing. Jarmila Považanová
Viera Nádaská
Ing. Branislav Lukáč
Ing. Ondřej Novák
Ing. Luboš Tomášek

Sídlo spoločnosti:

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Údaje o spoločnosti:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 991/B.
IČO: 17317282